Roulettebordets design

Vid en första anblick så är det många som tycker att ett Roulettebord ser väldigt rörigt ut, men om man tar ett djupt andetag och tittar efter en gång till så kommer man snart att se att det inte alls är så rörigt som man kan tro. Faktum är att Roulettebordets design faktiskt är väldigt logisk och genomtänkt.

Siffrorna på Roulettebordet
På ett Roulettebord finns alla siffror mellan 1 och 36 och dessutom finns nollan och eventuellt också dubbelnollan. Siffrorna är placerade i tre stycken kolumner som vardera har tolv rader. Den första raden består av siffrorna 1, 2 och 3. Nästa rad av siffrorna 4, 5 och 6, och så vidare. Raden längst ner består av siffrorna 34, 35 och 36. Nollan eller nollorna återfinns på en egen rad högst upp på bordet.

Numren är inte slumpmässigt placerade
Rouletthjulet är lika logiskt designat det. Alla jämna siffror är svarta och alla de ojämna siffrorna är röda. Nollan eller nollorna däremot har en grön bakgrund för att skilja sig från de andra. Kanske kan man tro att siffrorna är helt slumpmässigt placerade, men det är de absolut inte. Alla jämna nummer har nästa jämna högre tal mitt emot sig och likaså har alla ojämna nummer nästa ojämna högre tal mitt emot sig. Anledningen till att alla nummer finns utplacerade just där de befinner sig beror på att man har genomfört olika matematiska uträkningar för att det ska bli så jämnt fördelat som möjligt. Rouletthjulet startas igång av croupieren när alla har gjort sina satsningar och samtidigt som hjulet snurrar så snurrar också en liten kula med. När hjulet sedan stannar så kommer även kulan att stanna och den färg och det nummer där kulan stannat är de som avgör spelet.

Alla satsningar finns markerade
Längs med Roulettebordet hittar man rutor där man kan göra sina satsningar. Alla de satsningar som är möjliga att göra finns utmärkta där, så det är enkelt att veta vilka satsningar och kombinationer som är möjliga att göra. Man kan exempelvis satsa på en rad, en kolumn, ett dussin och så vidare. Dessutom kan man satsa på rött eller svart och på udda eller jämnt. Man kan förstås också satsa på ett enskilt nummer. Hur mycket man vinner beror på oddsen för den satsning som man har gjort.